Haberler

Projelerimiz ve Haberlerimiz

Kaynak İşleri

Kaynak , tanım olarak iki malzemenin birleştirilmesi veya tahribatlı bölgenin doldurulması anlamına gelebilir. Ancak kaynak işleri günümüzde bir hayli fazla çeşide ulaşmıştır ve kolay bir iş değildir. Kaynak işlerinde şu anlık otomatik bir düzene geçilememiştir, bu nedenle kaynak işinin iyi olması büyük oranda ustalığa bakmaktadır. Bu nedenle halen yeni yeni kaynak türleri denenmektedir. Yapılan kaynak işinin kalitesi kaynak hızı, malzeme cins, dolgu malzemesi cinsi, hava şartları gibi birçok parametreye bağlı olarak değişebilir. Bu parametrelerin yanında, kaynak işleri geri dönüşü olmayan işlerdir. Yanlış kaynak yapılan bölge kesilip atılır.

 

Her malzeme kaynak yapılamaz. Kaynak işi için bazı seçici kriterler mevcuttur. Bir malzemenin kaynağa elverişli olmasını en çok etkileyen etmen karbon eşdeğeridir. Bir malzeme ne kadar düşük karbon eşdeğerine sahipse, o kadar kaynağa elverişlidir. Genel olarak 0.35’den küçük karbon eşdeğere sahip malzemeler kaynağa elverişli iken, 0.55’den sonraki karbon eşdeğerli malzemeler kaynağa elverişli değildir. Bir diğer etkileyici unsurda dayanımdır. Kaynak dikişinin mukavemeti, kaynaklanacak malzemenin mukavemetinden daha düşük olmamalıdır. Örneğin mukavemeti 35 olan A ve 70 olan B malzemelerine sahibiz. Burada kaynak elektrodu olarak dayanımı fazla olan B maddesini düşünebiliriz.

Kaynağın direnç, punto, sürtünme gibi birçok çeşidi vardır ancak temel olarak elektrik/ark, Mig/Mag ve Tig olarak üçe ayrılır. Piyasada Mig/Mag kaynağına gaz altı, Tig kaynağına ise argon denilmektedir. Kaynak işlemi esnasında malzemedeki erimiş haldeki bölgeye kaynak banyosu adı verilir. Kaynak işlemi esnasında elektrod kaynak banyosuna direk temas ettirilmemelidir, aksi takdirde yapışma olur. Kaynak işlemi yapılırken lineer bir hızla gidilmelidir. Ark kaynağında çoğunlukla doğru akım kullanılır. Şebekeden alternatif akım geldiği için, kaynak makinesinde akım doğru akıma dönüştürülür. Tig yani argon kaynağında da alternatif akım kullanılmaktadır.

Sultan Orhan Mah. 1185/2 Gebze / Kocaeli Tel: 0262 643 77 99 (pbx) - 0216 307 88 66 info@ alkanlarlazer.com.tr